वर्षा समानार्थी शब्द मराठी | varsha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of varsha (वर्षा). वर्षा समानार्थी शब्द मराठी. वर्षा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of varsha in Marathi.

वर्षा शब्दाचा समानार्थी शब्द

वर्षा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वर्षा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वर्षा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वर्षा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वर्षा या शब्दासाठी पाऊस, पावसाळा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of varsha in Marathi are paus, pavasala

शब्द समानार्थी
वर्षा पाऊस, पावसाळा
varsha paus, pavasala

मी आशा करतो की तुम्हाला वर्षा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वर्षा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in varsha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment