वासना समानार्थी शब्द मराठी | vasna samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vasna (वासना). वासना समानार्थी शब्द मराठी. वासना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vasna in Marathi.

वासना शब्दाचा समानार्थी शब्द

वासना या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वासना या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वासना या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वासना चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वासना या शब्दासाठी इच्छा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vasna in Marathi are iccha

शब्द समानार्थी
वासना इच्छा
vasna iccha

मी आशा करतो की तुम्हाला वासना या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वासना या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vasna samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment