वत्स्य समानार्थी शब्द मराठी | vatsya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vatsya (वत्स्य). वत्स्य समानार्थी शब्द मराठी. वत्स्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vatsya in Marathi.

वत्स्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

वत्स्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वत्स्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वत्स्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वत्स्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वत्स्य या शब्दासाठी वासरु, बालक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vatsya in Marathi are vasaru, balak

शब्द समानार्थी
वत्स्य वासरु, बालक
vatsya vasaru, balak

मी आशा करतो की तुम्हाला वत्स्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वत्स्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vatsya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment