वायदा समानार्थी शब्द मराठी | vayda samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vayda (वायदा). वायदा समानार्थी शब्द मराठी. वायदा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vayda in Marathi.

वायदा शब्दाचा समानार्थी शब्द

वायदा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वायदा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वायदा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वायदा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वायदा या शब्दासाठी करार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vayda in Marathi are karar

शब्द समानार्थी
वायदा करार
vayda karar

मी आशा करतो की तुम्हाला वायदा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वायदा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vayda samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment