वेष समानार्थी शब्द मराठी | vesh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vesh (वेष). वेष समानार्थी शब्द मराठी. वेष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vesh in Marathi.

वेष शब्दाचा समानार्थी शब्द

वेष या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वेष या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वेष या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वेष चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वेष या शब्दासाठी पोशाख हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vesh in Marathi are poshak

शब्द समानार्थी
वेष पोशाख
vesh poshak

मी आशा करतो की तुम्हाला वेष या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वेष या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vesh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment