विद्रुप समानार्थी शब्द मराठी | vidrup samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vidrup (विद्रुप). विद्रुप समानार्थी शब्द मराठी. विद्रुप या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vidrup in Marathi.

विद्रुप शब्दाचा समानार्थी शब्द

विद्रुप या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विद्रुप या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विद्रुप या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विद्रुप चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विद्रुप या शब्दासाठी कुरूप हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vidrup in Marathi are kurup

शब्द समानार्थी
विद्रुप कुरूप
vidrup kurup

मी आशा करतो की तुम्हाला विद्रुप या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विद्रुप या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vidrup samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment