विलग समानार्थी शब्द मराठी | vilag samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vilag (विलग). विलग समानार्थी शब्द मराठी. विलग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vilag in Marathi.

विलग शब्दाचा समानार्थी शब्द

विलग या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विलग या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विलग या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विलग चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विलग या शब्दासाठी सुटे, अलग हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vilag in Marathi are sute, alag

शब्द समानार्थी
विलग सुटे, अलग
vilag sute, alag

मी आशा करतो की तुम्हाला विलग या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विलग या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vilag samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment