विलंब समानार्थी शब्द मराठी | vilamb samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vilamb (विलंब). विलंब समानार्थी शब्द मराठी. विलंब या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vilamb in Marathi.

विलंब शब्दाचा समानार्थी शब्द

विलंब या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विलंब या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विलंब या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विलंब चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विलंब या शब्दासाठी उशीर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vilamb in Marathi are ushir

शब्द समानार्थी
विलंब उशीर
vilamb ushir

मी आशा करतो की तुम्हाला विलंब या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विलंब या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vilamb samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment