विमल समानार्थी शब्द मराठी | vimal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vimal (विमल). विमल समानार्थी शब्द मराठी. विमल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vimal in Marathi.

विमल शब्दाचा समानार्थी शब्द

विमल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विमल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विमल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विमल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विमल या शब्दासाठी निष्कलंक, निर्मळ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vimal in Marathi are nishkalank, nirmal

शब्द समानार्थी
विमल निष्कलंक, निर्मळ
vimal nishkalank, nirmal

मी आशा करतो की तुम्हाला विमल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विमल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vimal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment