विनय समानार्थी शब्द मराठी | vinay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vinay (विनय). विनय समानार्थी शब्द मराठी. विनय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vinay in Marathi.

विनय शब्दाचा समानार्थी शब्द

विनय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विनय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विनय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विनय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विनय या शब्दासाठी नम्रता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vinay in Marathi are namrata

शब्द समानार्थी
विनय नम्रता
vinay namrata

मी आशा करतो की तुम्हाला विनय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विनय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vinay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment