विषण समानार्थी शब्द मराठी | vishan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vishan (विषण). विषण समानार्थी शब्द मराठी. विषण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vishan in Marathi.

विषण शब्दाचा समानार्थी शब्द

विषण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विषण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विषण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विषण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विषण या शब्दासाठी खिन्न, कष्टी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vishan in Marathi are khinn, kashti

शब्द समानार्थी
विषण खिन्न, कष्टी
vishan khinn, kashti

मी आशा करतो की तुम्हाला विषण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विषण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vishan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment