विस्मय समानार्थी शब्द मराठी | vismay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vismay (विस्मय). विस्मय समानार्थी शब्द मराठी. विस्मय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vismay in Marathi.

विस्मय शब्दाचा समानार्थी शब्द

विस्मय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विस्मय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विस्मय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विस्मय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विस्मय या शब्दासाठी आश्चर्य, नवल हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vismay in Marathi are aacharya, naval

शब्द समानार्थी
विस्मय आश्चर्य, नवल
vismay aacharya, naval

मी आशा करतो की तुम्हाला विस्मय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विस्मय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vismay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment