विस्तृत समानार्थी शब्द मराठी | vistrut samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vistrut (विस्तृत). विस्तृत समानार्थी शब्द मराठी. विस्तृत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vistrut in Marathi.

विस्तृत शब्दाचा समानार्थी शब्द

विस्तृत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विस्तृत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विस्तृत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विस्तृत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विस्तृत या शब्दासाठी विशाल, विस्तीर्ण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vistrut in Marathi are vishal, vistirn

शब्द समानार्थी
विस्तृत विशाल, विस्तीर्ण
vistrut vishal, vistirn

मी आशा करतो की तुम्हाला विस्तृत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विस्तृत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vistrut samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment