विवंचना समानार्थी शब्द मराठी | vivanchana samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vivanchana (विवंचना). विवंचना समानार्थी शब्द मराठी. विवंचना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vivanchana in Marathi.

विवंचना शब्दाचा समानार्थी शब्द

विवंचना या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विवंचना या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विवंचना या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विवंचना चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विवंचना या शब्दासाठी काळजी, चिंता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vivanchana in Marathi are kalji, chinta

शब्द समानार्थी
विवंचना काळजी, चिंता
vivanchana kalji, chinta

मी आशा करतो की तुम्हाला विवंचना या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विवंचना या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vivanchana samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment