व्रण समानार्थी शब्द मराठी | vran samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vran (व्रण). व्रण समानार्थी शब्द मराठी. व्रण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vran in Marathi.

व्रण शब्दाचा समानार्थी शब्द

व्रण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण व्रण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. व्रण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना व्रण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

व्रण या शब्दासाठी खूण, क्षत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vran in Marathi are khun, kshat

शब्द समानार्थी
व्रण खूण, क्षत
vran khun, kshat

मी आशा करतो की तुम्हाला व्रण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला व्रण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vran samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment