व्यथा समानार्थी शब्द मराठी | vyatha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vyatha (व्यथा). व्यथा समानार्थी शब्द मराठी. व्यथा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vyatha in Marathi.

व्यथा शब्दाचा समानार्थी शब्द

व्यथा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण व्यथा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. व्यथा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना व्यथा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

व्यथा या शब्दासाठी दुःख हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vyatha in Marathi are dukh

शब्द समानार्थी
व्यथा दुःख
vyatha dukh

मी आशा करतो की तुम्हाला व्यथा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला व्यथा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vyatha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment