यान समानार्थी शब्द मराठी | yaan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of yaan (यान). यान समानार्थी शब्द मराठी. यान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of yaan in Marathi.

यान शब्दाचा समानार्थी शब्द

यान या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण यान या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. यान या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना यान चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

यान या शब्दासाठी अंतराळवाहन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of yaan in Marathi are antaralvahan

शब्द समानार्थी
यान अंतराळवाहन
yaan antaralvahan

मी आशा करतो की तुम्हाला यान या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला यान या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in yaan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment