याचक समानार्थी शब्द मराठी | yachak samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of yachak (याचक). याचक समानार्थी शब्द मराठी. याचक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of yachak in Marathi.

याचक शब्दाचा समानार्थी शब्द

याचक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण याचक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. याचक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना याचक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

याचक या शब्दासाठी भिकारी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of yachak in Marathi are bhikari

शब्द समानार्थी
याचक भिकारी
yachak bhikari

मी आशा करतो की तुम्हाला याचक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला याचक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in yachak samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment