यातना समानार्थी शब्द मराठी | yatana samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of yatana (यातना). यातना समानार्थी शब्द मराठी. यातना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of yatana in Marathi.

यातना शब्दाचा समानार्थी शब्द

यातना या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण यातना या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. यातना या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना यातना चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

यातना या शब्दासाठी दुःख , वेदना हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of yatana in Marathi are dukh, vedna

शब्द समानार्थी
यातना दुःख , वेदना
yatana dukh, vedna

मी आशा करतो की तुम्हाला यातना या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला यातना या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in yatana samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment