युवती समानार्थी शब्द मराठी | yuvti samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of yuvti (युवती). युवती समानार्थी शब्द मराठी. युवती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of yuvti in Marathi.

युवती शब्दाचा समानार्थी शब्द

युवती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण युवती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. युवती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना युवती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

युवती या शब्दासाठी तरुणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of yuvti in Marathi are taruni

शब्द समानार्थी
युवती तरुणी
yuvti taruni

मी आशा करतो की तुम्हाला युवती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला युवती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in yuvti samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment