स्वतंत्र विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Swatantra Virudharthi shabd in Marathi

  Virudharthi Shabd of Swatantra (स्वतंत्र). स्वतंत्र विरुद्धार्थी शब्द मराठी. स्वतंत्र या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे ? Opposite word of Swatantra in Marathi.

स्वतंत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द

स्वतंत्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण स्वतंत्र या शब्दाचे विविध विरुद्धार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. स्वतंत्र शब्दाच्या विरुद्ध अर्थ असलेल्या शब्दांना स्वतंत्र चा विरुद्धार्थी शब्द म्हणतात.

स्वतंत्र या शब्दासाठी परतंत्र हे विरुद्धार्थी शब्द आहेत. Virudharthi shabd of Swatantra in Marathi is Partantra.

शब्द विरुद्धार्थी
स्वतंत्र परतंत्र
Swatantra Partantra

मी आशा करतो की तुम्हाला स्वतंत्र या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला स्वतंत्र या विरुद्धार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in Swatantra Virudharthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment