vastav virudharthi shabd | वास्तव विरुद्धार्थी शब्द मराठी

  Virudharthi Shabd of vastav (वास्तव). वास्तव विरुद्धार्थी शब्द मराठी. वास्तव या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे ? Opposite word of vastav in Marathi.

वास्तव शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द

वास्तव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वास्तव या शब्दाचे विविध विरुद्धार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वास्तव शब्दाच्या विरुद्ध अर्थ असलेल्या शब्दांना वास्तव चा विरुद्धार्थी शब्द म्हणतात.

वास्तव या शब्दासाठी काल्पनिक हा विरुद्धार्थी शब्द आहे. Virudharthi shabd of vastav in Marathi is Kalpanik.

शब्दविरुद्धार्थी
वास्तवकाल्पनिक
vastavKalpanik

मी आशा करतो की तुम्हाला वास्तव या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वास्तव या विरुद्धार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vastav Virudharthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment