vastav virudharthi shabd | वास्तव विरुद्धार्थी शब्द मराठी

  Virudharthi Shabd of vastav (वास्तव). वास्तव विरुद्धार्थी शब्द मराठी. वास्तव या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे ? Opposite word of vastav in Marathi. वास्तव शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द वास्तव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वास्तव या शब्दाचे विविध विरुद्धार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वास्तव शब्दाच्या … Read more

समानार्थी शब्द मराठी 50 | samanarthi shabd Marathi 50

 नमस्कार मित्रांनो आज आपण या पोस्ट मध्ये मराठी वाक्यरणाचा महत्व पूर्ण घटक पाहणार आहोत, तो म्हणजे समानार्थी शब्द (Samanarthi shabd ). आत्तापर्यंत आपण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विरुद्धार्थी शब्द, अलंकार, घटक, निबंध लेखन, शब्द परिचय एत्यादी बद्दल माहिती घेतली, आज आपण समानार्थी शब्दाची 50 उदाहरणा संहित मराठी Marathi भाषेत माहिती घेऊया. त्या साठी ही पोस्ट शेवट पर्यन्त वाचा. 50 … Read more

[2000+] Samanarthi shabd in marathi | समानार्थी शब्द मराठी

 Samanarthi shabd in Marathi | समानार्थी शब्द मराठी   नमस्कार मित्रांनो आज आपण या पोस्ट मध्ये मराठी वाक्यरणाचा महत्व पूर्ण घटक पाहणार आहोत, तो म्हणजे समानार्थी शब्द (samanarthi shabd in marathi). आत्तापर्यंत आपण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विरुद्धार्थी शब्द, अलंकार, घटक, निबंध लेखन, शब्द परिचय एत्यादी बद्दल माहिती घेतली, आज आपण समानार्थी शब्दाची उदाहरणा संहित माहिती घेऊया. त्या … Read more

आगामी समानार्थी शब्द मराठी | aagami samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aagami (आगामी). आगामी समानार्थी शब्द मराठी. आगामी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aagami in Marathi. आगामी शब्दाचा समानार्थी शब्द आगामी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आगामी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आगामी या शब्दासारखा … Read more

अक्षय समानार्थी शब्द मराठी | akshay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of akshay (अक्षय). अक्षय समानार्थी शब्द मराठी. अक्षय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of akshay in Marathi. अक्षय शब्दाचा समानार्थी शब्द अक्षय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अक्षय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अक्षय या शब्दासारखा … Read more

आगमन समानार्थी शब्द मराठी | aagman samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aagman (आगमन). आगमन समानार्थी शब्द मराठी. आगमन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aagman in Marathi. आगमन शब्दाचा समानार्थी शब्द आगमन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आगमन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आगमन या शब्दासारखा … Read more

अहर्निश समानार्थी शब्द मराठी | aharnish samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aharnish (अहर्निश). अहर्निश समानार्थी शब्द मराठी. अहर्निश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aharnish in Marathi. अहर्निश शब्दाचा समानार्थी शब्द अहर्निश या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अहर्निश या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अहर्निश या शब्दासारखा … Read more

अहंकार समानार्थी शब्द मराठी | ahankar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ahankar (अहंकार). अहंकार समानार्थी शब्द मराठी. अहंकार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ahankar in Marathi. अहंकार शब्दाचा समानार्थी शब्द अहंकार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अहंकार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अहंकार या शब्दासारखा … Read more

अस्थीपंजर समानार्थी शब्द मराठी | astipanjar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of astipanjar (अस्थीपंजर). अस्थीपंजर समानार्थी शब्द मराठी. अस्थीपंजर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of astipanjar in Marathi. अस्थीपंजर शब्दाचा समानार्थी शब्द अस्थीपंजर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अस्थीपंजर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अस्थीपंजर या शब्दासारखा … Read more

अधनय्य समानार्थी शब्द मराठी | adhanyya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of adhanyya (अधनय्य). अधनय्य समानार्थी शब्द मराठी. अधनय्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of adhanyya in Marathi. अधनय्य शब्दाचा समानार्थी शब्द अधनय्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अधनय्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अधनय्य या शब्दासारखा … Read more