स्वतंत्र विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Swatantra Virudharthi shabd in Marathi

  Virudharthi Shabd of Swatantra (स्वतंत्र). स्वतंत्र विरुद्धार्थी शब्द मराठी. स्वतंत्र या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे ? Opposite word of Swatantra in Marathi. स्वतंत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द स्वतंत्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण स्वतंत्र या शब्दाचे विविध विरुद्धार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. स्वतंत्र शब्दाच्या … Read more

Virudharthi shabd in Marathi | 1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी

 नमस्कार मित्रांनो आज आपण या पोस्ट मध्ये मराठी वाक्यरणाचा महत्व पूर्ण घटक पाहणार आहोत, तो म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द (Virudharthi shabd in Marathi). आत्तापर्यंत आपण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, घटक, निबंध लेखन, शब्द परिचय एत्यादी बद्दल माहिती घेतली, आज आपण समानार्थी शब्दाची उदाहरणा संहित माहिती घेऊया. त्या साठी ही पोस्ट शेवट पर्यन्त वाचा. विरुद्धार्थी शब्द | … Read more